dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Xây dựng tuyến cống hộp thoát nước Việt Hưng – Cầu Bây, tuyến cống hộp đôi 2x(5×3.6m)

Dự án Xây dựng tuyến cống hộp thoát nước Việt Hưng – Cầu Bây, tuyến cống hộp đôi 2x(5×3.6m)
Địa điểm Phường Việt Hưng -Q Long Biên – TP Hà Nội
Chủ đầu tư Vingroup
Quy mô Mặt cắt ngang: 2x(5×3,5)m; chiều dài tuyến : 2,5km