dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Vinhomes Riverside 2

Dự án Vinhomes Riverside 2
Địa điểm Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Hạng mục Đào hồ, san lấp tạo mặt bằng