dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Sân golf FLC Hạ Long

Dự án  Sân golf FLC Hạ Long
Địa điểm Hạ Long – Quảng Ninh
Chủ đầu tư Tập đoàn FLC
Hạng mục Thi công hệ thống cấp thoát nước, kè chắn