Công nghiệp, Năng lượng & Môi trường

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Bình, giai đoạn 1,2

Dự án  Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Yên Bình, công suất: 30.000m3/ngđ – Giai đoạn 1,2
Địa điểm KCN Yên Bình
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình
Công suất 30.000m3/ngđ