dự án vinadic
Read More
Uncategorized

Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, gia đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngđ

Dự án  Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, gia đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngđ Địa điểm Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Tổng thầu Liên danh Viwaseen...

Read more

vinadic
Read More
Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông

Xây dựng mạng đường ống cấp nước liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Dự án  Xây dựng mạng đường ống cấp nước liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Địa điểm xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Chủ đầu tư Ban QLDA chương trình nước sạch và VS nông thôn

Read more

dự án vinadic
Read More
Uncategorized

Dự án xây dựng tuyến đường gom và sông Đào Nguyên Khê đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Huyện Đông Anh

Dự án Dự án xây dựng tuyến đường gom và sông Đào Nguyên Khê đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Huyện Đông Anh Địa điểm Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh Hạng...

Read more