Read More
Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin trong ngành

VINADIC khí thế ngày đầu ra quân

Những kỹ sư VINADIC nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc, tập trung lực lượng để triển khai các hạng mục thi công trên các công trường. Những kỹ sư VINADIC nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc, tập trung lực lượng...

Read more