Nhà máy sản xuất thiết bị cho lưới điện thông minh Á Châu (Nhà máy Hòa Lạc số 02)

Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị cho lưới điện thông minh Á Châu (Nhà máy Hòa Lạc số 02)
Địa chỉ: Lô CN1-11B-2, khu CNC1, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu
Hạng mục thi công: Thi công hoàn thiện nhà xưởng bằng 100% cấu kiện bê tông lắp ghép, bao gồm: cột, dầm, sàn

Bài viết liên quan: