CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINADIC)

Trụ sở: Tòa nhà Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 033 564 3366

Website: www.vinadic.vn