dự án vinadic
Công nghiệp

Nhà máy sản xuất ô tô Hải Phòng

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô Hải Phòng
Địa điểm Thị trấn Cát Hải – Hải Phòng
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast
Hạng mục Thi công kè Vinfast