dự án vinadic
Công nghiệp

Nhà máy xi măng Liên Khê

Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê
Hạng mục Tổng thầu thi công công trình
Quy mô 17ha