dự án vinadic
Công nghiệp

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Yên Bình

Dự án Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Yên Bình
Địa điểm Đồng Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình
Hạng mục Xây dựng Trạm xử lý nước thải
Quy mô Công suất 30000 m3/NGĐ