TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn 2020

Là doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, phát triển bền vững và khẳng định vị thế tại Việt Nam trong lĩnh thi công xây dựng, thi công cơ điện, tư vấn thiết kế và đầu tư bất động sản.

Sứ mệnh của VINADIC

Cung cấp những sản phẩm – dịch vụ: chất lượng khác biệt, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường. Từ đó đóng góp những giá trị tốt đẹp, góp phần làm cho xã hội phát triển thịnh vượng.