Công nghiệp

Khu kinh tế Nghi Sơn

 

Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Anh Phát
Hạng mục thi công Thi công trạm xử lý nước thải
Tổng giá trị đầu tư 54 tỷ đồng