dự án viandic
Dân dụng

Twin Towers

Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD 2
Tổng giá trị đầu tư 257 tỷ đồng