Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

Chủ đầu tư Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long
Hạng mục thi công Kiến trúc và ME tòa A1, A2, A3 - Thi công lắp ghép phần thân và xây dựng hoàn thiện tòa A1, A2, A3
Giá trị đầu tư 1.825 tỷ đồng