Nhà máy xe khách, xe buýt Ninh Bình

Địa điểm Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế, đầu tư và xây dựng Thành Công số 3
Hạng mục Hoàn thiện nền móng công nghệ
Quy mô Diện tích đường 43.000 m2