Cụm Công trình nhà ở tại lô đất IA20 – KĐT Nam Thăng Long

Địa điểm Lô đất IA20 – KĐT Nam Thăng Long – Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư PTHT Đô thị UDIC
Hạng mục Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công hệ thống điện và cấp thoát nước