dự án vinadic
Dân dụng

Chung cư Nam An Khánh Hà Nội

Chủ đầu tư  Công ty CP Sông Đà 6 – chi nhánh Hà Nội
Hạng mục thi công Cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hoàn thiện hệ th ống điện
Tổng giá trị đầu tư 35 tỷ đồng