Read More
Tin dự án, Văn hóa Vinadic, Văn hóa Vinadic, Văn hóa Vinadic, Văn hóa Vinadic, Văn hóa Vinadic, Văn hóa Vinadic, Văn hóa Vinadic

Trò chuyện đầu năm: Anh kỹ sư xây dựng Vinadic có 15 năm tuổi nghề

“Ước mơ đầu đời của tôi là muốn trở thành một nhà khoa học, bằng đại học xây dựng của tôi chỉ là văn bằng 2 sau khi tôi đã tốt nghiệp trường khoa học tự nhiên. Vậy mà thấm thoắt đã 15 năm...

Read more