dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Trạm bơm Yên Nghĩa

Chủ đầu tư Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
Hạng mục thi công Hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội
Tổng giá trị đầu tư 424 tỷ đồng