dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Xây dựng Đường và Cầu Trần Hoàng Na, đường song hành đến nút giao IC3

Dự án Xây dựng Đường và Cầu Trần Hoàng Na, đường song hành đến nút giao IC3
Địa điểm Đường từ cầu Trần Hoàng Na – TP Cần Thơ
Chủ đầu tư Ban QLDA Đầu tư XD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, TP Cần Thơ
Hạng mục Thi công đường