dự án vinadic
Dân dụng, Đầu tư Bất động sản

Trường trung học cơ sở Archimedes

Địa chỉ Khu đô thị phía Bắc, đường 23B, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Quy mô 9.749 m2
Tình trạng Đã đấu thầu và thanh toán tiền sử dụng đất, đang tiến hành đầu tư xây dựng