Bất động sản

Trung tâm Nguyên phụ liệu da giày Hà Nội – Vinatex

Địa chỉ Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
Quy mô 7.390 m2
Tổng mức đầu tư  620 tỷ đồng
Tình trạng Đang giải phóng mặt bằng