dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông, Năng lượng & Môi trường

Trạm xử lý nước thải Làng nghề Vân Hà

Dự án Trạm xử lý nước thải Làng nghề Vân Hà
Địa điểm Xã Vân Hà – Đông Anh – TP Hà Nội
Chủ đầu tư Ban QLDA huyện Đông Anh
Hạng mục Xây dựng hệ thống thoát nước thải và Trạm xử lý nước thải
Quy mô Công suất 5000 m3/NGĐ