Dân dụng

Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

Chủ đầu tư Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long
Hạng mục thi công – Kiến trúc và ME tòa A1, A2, A3

– Thi công phần thân và xây dựng hoàn thiện tòa A1, A2, A3

Giá trị đầu tư 1.825 tỷ đồng
Năm thực hiện 2016