Read More
Uncategorized

VINADIC – Cuộc đua bắt đầu

Vinadic đã tham gia đấu thầu và thắng thầu rất nhiều các dự án, công trình, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng nên được các Chủ đầu tư đánh giá  cao. Cùng sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ngành xây...

Read more

Read More
Uncategorized

Khí thế ngày đầu ra quân

Những kỹ sư VINADIC nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc, tập trung lực lượng để triển khai các hạng mục thi công trên các công trường.Những kỹ sư VINADIC nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc, tập trung lực lượng để...

Read more