Công nghiệp, Năng lượng & Môi trường

Thủy điện Nậm Lằn

Dự án  Thủy điện Nậm Lằn
Địa điểm Xã K Lăng, Huyện Mường Tè, Lai Châu
Chủ đầu tư Công ty CP phát triển điện Vạn Thắng
Hạng mục Thi công xây dựng toàn bộ công trình