Công nghiệp, Năng lượng & Môi trường

Thủy điện Nậm Củm 3

Dự án  Thủy điện Nậm Củm 3
Địa điểm Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu
Chủ đầu tư Công ty CP phát triển điện Mường Tè
Hạng mục Thi công xây dựng toàn bộ công trình