dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Thoát nước nhằm cải tạo môi trường thành phố Hà Nội- Gói thầu 9.1: Tuyến cống IF Thái Hà

Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường thành phố Hà Nội- Gói thầu 9.1: Tuyến cống IF Thái Hà
Địa điểm Đường Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
Chủ đầu tư Ban QLDA thoát nước Hà Nội
Quy mô 2x(3×3)m; chiều dài tuyến : 1 km