Read More
Tin dự án, Tin trong ngành, Tin tức

Kỳ tích kép tạo nên tiến độ lắp đặt turbine nhanh phi thường trong ngành điện gió Việt Nam

Sự máu lửa, sáng tạo, tinh thần không ngại khó, ngại khổ của lãnh đạo, kỹ sư VINADIC đã tạo nên kỳ tích kép trong ngành điện gió Việt Nam khi đơn vị này lắp đặt thành công turbine lớn nhất nặng nhất với...

Read more