dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Sân bay quân sự Tỉnh Lai Châu

Dự án Sân bay quân sự Tỉnh Lai Châu
Địa điểm Thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Chủ đầu tư Ban QLXD các công trình của tỉnh Lai Châu
Hạng mục Xây dựng đường giao thông và bãi đỗ máy bay trực thăng, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Lai Châu