dự án vinadic
Công nghiệp

Nhà máy Samsung Bắc Ninh

Dự án Nhà để xe Samsung Bắc Ninh
Địa điểm Khu CN yên Phong Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Tập đoàn Samsung
Hạng mục Sản xuất và thi công lắp ghép cột, dầm, sàn, parapet
Quy mô 04 tầng; diện tích sàn 25.000m2