dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Quốc lộ 6

Vị trí Đoạn Tuần Giáo, Lai Châu
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 1
Hạng mục thi công Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo – Lai Châu
Tổng giá trị đầu tư 350 tỷ đồng