dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Quốc lộ 50

Vị trí Quốc lộ 50 nối TP. HCM với Tiền Giang
Chủ đầu tư Ban QLDA Mỹ Thuận
Hạng mục thi công Cải tạo, nâng cấp đường quốc lộ
Tổng giá trị đầu tư 300 tỷ đồng