dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Quốc lộ 4D đoạn tuyến Km 36 + 500 – Km 46 + 00

Dự án Quốc lộ 4D Đoạn tuyến Km 36 + 500 – Km 46 + 00
Địa điểm Thị xã Lai Châu -Tỉnh Lai Châu
Chủ đầu tư Ban QLDA sở GTVT tỉnh Lai Châu
Quy mô 12m, chiều dài tuyến: 10 km