Dự án Nhà máy điện rác Seraphin
Địa chỉ Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội
Tổng mức đầu tư 3.850 tỷ đồng

Related Projects