Dân dụng, Đầu tư Bất động sản

Nhà ở cao tầng (IA4)

 

Địa chỉ Khu đô thị phía Bắc, đường 23B, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Quy mô 10.770 m2
Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng
Tình trạng Đang giải phóng mặt bằng và xây dựng