dự án vinadic
Công nghiệp

Nhà máy sản xuất điện tử thông minh tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Vinsmart)

Dự án Nhà máy sản xuất điện tử thông minh tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Vinsmart)
Địa điểm Khu công nghệ cao – Hòa Lạc – Hà Nội
Chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Hạng mục Thi công hạ tầng giao thông, thoát nước, các công trình phụ trợ