Công nghiệp

Nhà máy rượu nước AVIA

Dự án Nhà máy rượu AVIA
Hạng mục Xây dựng nhà máy rượu, san nền, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện
Diện tích 1.2ha