Công nghiệp & Thương mại

Nhà máy rượu AVINAA

Dự án Nhà máy rượu AVINAA
Hạng mục Xây dựng nhà máy rượu, san nền, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện
Diện tích 1.2ha