Công nghiệp

Nhà máy nhựa EuroPipe

Vị trí Km35, Quốc lộ số 3, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh
Hạng mục thi công Thi công hoàn thiện nhà máy
Tổng giá trị đầu tư 455 tỷ đồng