Công nghiệp

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình
Hạng mục Xây dựng công trình, san nền, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện