Công nghiệp

Nhà máy gạch bê tông AMACCAO

Vị trí Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư Công ty CP Công thương và Dịch vụ Việt Nam
Hạng mục thi công Thi công hoàn thiện nhà máy
Tổng giá trị đầu tư 255 tỷ đồng