Công nghiệp

Nhà máy gạch Bata

Dự án Nhà máy gạch Bata
Hạng mục Xây dựng công trình, san nền, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện
Quy mô 2.5ha