dự án vinadic
Công nghiệp

Nhà máy công ty TNHH CE LINK Việt Nam 2

Dự án Nhà máy công ty TNHH CE LINK Việt Nam 2
Địa điểm Việt Yên – Bắc Giang
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
Hạng mục Sản xuất, vận chuyển, thi công hạng mục cột, dầm, sàn bê tông đúc sẵn..
Quy mô 2.0 ha