dự án vinadic
Công nghiệp

Nhà máy cồn rượu Vina Vodka

Dự án Nhà máy cồn rượu Vina Vodka
Địa điểm Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Hạng mục Nhà xưởng, nhà điều hành, văn phòng, nhà bảo vệ, hạ tầng..
Quy mô Diện tích 1.2ha