Công nghiệp

Nhà máy bia Việt Hà

Chủ đầu tư Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư & Dịch vụ Việt Hà
Hạng mục thi công San nền 6 ha thuộc dự án mở rộng nhà máy giai đoạn 2
Tổng giá trị đầu tư 55 tỷ đồng