Công nghiệp

Nhà máy bê tông Amaccao Hà Nam

Vị trí Tiểu khu 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần AMACCAO
Hạng mục đầu tư Thi công hoàn thiện nhà máy
Tổng giá trị đầu tư 706 tỷ đồng