Công nghiệp

Nhà máy Aluzone

Dự án Nhà máy Aluzone
Hạng mục Xây dựng công trình, san nền, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện
Diện tích 5.9ha