dự án vinadic
Dân dụng

Khu tái định cư Vĩnh Ngọc

Vị trí Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn
Hạng mục thi công Xây dựng hạ tầng khu tái định cư
Tổng giá trị đầu tư 85 tỷ đồng